LAATSTE NIEUWS

DOE MEE MET 35 JAAR OES DORP

Zoals in juni al is aangekondigd start Oes Dörp deze maand met de 35ste jaargang. Geweldig toch, een dorpskrant die al zoveel jaren het dorp voorziet van nieuwtjes en weetjes. We willen ter ere hiervan een Oringer kookboek gaan uitgeven dat aan het eind van de 35ste jaargang voor Oringers beschikbaar komt. Dit gaat lukken als we voldoende recepten binnen krijgen. We reken.. lees verder

Geplaatst op 24/09/2022

AGENDA JAARVERGADERING DORPSBELANGEN

Woensdag 12 oktober 2022, 20.00 uur De Oringer Marke

 1. Opening  2. Mededelingen  3. Jaarverslag van de secretaris  4. Jaarverslag van de penningmeester  5. Verslag kascommissie  6. Verkiezing kascommissie  7. PAUZE  8. Bestuursverkiezing  • Aftredend en herkiesbaar: Vera Kirchhoff en Wi.. lees verder

Geplaatst op 24/09/2022

HOVC NIEUWS

Het is klaar, de nieuwe fusieclub HOVC staat te popelen om het seizoen 22/23 te starten. Zoals eerder vermeld in de dorpskrant is de fusieclub ontstaan uit de clubs Hunso, Oring en nu is Valtherboys aangesloten. Er wordt dit seizoen gestart met 7 senioren elftallen, een 35+elftal en een bloeiende dames afdeling.

Ook de jeugd geeft een behoorlijke bijdrage. De vereniging heeft na de .. lees verder

Geplaatst op 24/09/2022

ONDERTUSSEN BIJ ODO

De repetities zijn weer begonnen en we richten onze blik op het aanstaande concert. We hebben weer een interessante selectie op de muziekstandaard staan en kijken er naar uit dat te laten horen.

Noteer alvast in de agenda: 12 november in de Hervormde Kerk in Odoorn. Binnenkort starten de AMV-lessen voor de basisschool jeugd weer. De aanmeldingsformulieren worden via school vers.. lees verder

Geplaatst op 24/09/2022

AGENDA

26 september 2022
Digitaal café bibliotheek 14.00 uur.
04 oktober 2022
Lezing omdenken bij dieren in de bibliotheek 19.30 uur.
05 oktober 2022
Kindermiddag in de bibliotheek groep 1 tot en met 4 om 14.30 uur.
09 oktober 2022
Opening jeu de boules baan aan de Goorns 15.00 uur.
12 oktober 2022
Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen. 20.00 uur in De Oringer Marke
12 oktober 2022
Boekstart uurtje in de bibliotheek 10.00 uur.
15 oktober 2022
B.J. Heegen bluesband in de kerk van Odoorn 20.00 uur.
12 november 2022
ODO, in de kerk Odoorn 20.00 uur.