LAATSTE NIEUWS

DORPSAGENDA, Dorpsbelangen

Zoals al eerder aangegeven heeft het bestuur van vereniging Dorpsbelangen een actieve rol als gesprekspartner met de gemeente. Belangrijk voor deze gesprekken is input vanuit het dorp. Daarom is het idee ontstaan een Dorpsagenda op te stellen. Op deze agenda wordt alles genoteerd wat je graag wil zien in het dorp. Leuke aanpassingen/veranderingen, wat zou je graag vernieuwd willen zien, maar ook klachten of overlast. Bijvoorbeeld een kapot fietspad, de Eendenkuil, overlast van hoge of dode bomen, paden die overwoekerd zijn, .. lees verder

Geplaatst op 29/09/2019

PODIUM ODOORN: KUNST IN DE KERK

De zomertentoonstelling in de kerk, met schilderijen van de schildersgroep uit Exloo, werd goed bezocht. De tentoonstelling eindigde eind juli, waarna de muren van de kerk weer maagdelijk wit waren. Begin september is daar verandering in gekomen. Diverse (amateur) kunstenaars, waaronder cursisten van kunstenaar Bertha de Lange, uit Odoorn en omgeving hebben weer werk beschikbaar gesteld om de mur.. lees verder

Geplaatst op 29/09/2019

PAND 11 BIJ JOB

Een winkel vol verrassingen in ons dorp De meesten van ons zeggen nog steeds ‘De Fabriek’, als ze het hebben over de activiteiten die in het historische gebouw aan de Valtherweg 11. Maar die naam is alweer een tijdje uit de boeken. Het erf, waar van 1915 tot 1988 de Coöperatieve Zuivelfabriek Odoorn & Omstreken was gevestigd, is nu voor een deel toegewezen aan Pand 11 en Stu.. lees verder

Geplaatst op 29/09/2019

PODIUM ODOORN: POP OET IES

Pop Oet Ies is een gemengd koor met ± 20 enthousiaste zangers en zangeressen. In 2003 werd met een klein groepje in Ees begonnen waarbij plezier in het zingen en gezelligheid voorop stond. Zij werden begeleid op gitaar door Dick Oosting en de dirigente was Anja Warmink. In 2007 kwam Marco Warta het koor dirigeren. Toen Dick Oosting, medeoprichter, in 2008 veel te jong plotselin.. lees verder

Geplaatst op 29/09/2019

AGENDA

24 oktober 2019
Plusbus. 14.30 uur. Stamppot buffet Alinghoek Drouwen. Kosten bus en arrangement: € 35,00. Info, 06 31938756
24 oktober 2019
19.30 uur. Filmavond in de bibliotheek Odoorn. Met de film "The Wife"
29 oktober 2019
Plusbus. 10.00 uur. Het Tapijtmuseum in Genemuiden. Kosten bus en arrangement. € 30,00. Info, 06 31938756